آمار بازدیدکنندگان

9امروزmod_vvisit_counter
0دیروزmod_vvisit_counter
798438کل بازدیدهاmod_vvisit_counter

بازدیدکنندگان: 2 مهمان حاضر
امروز: 28 فروردین 1400
خانه محصولات تولید قیر اکسیده شده

قير اكسيده شده 15 / 115

در بسته بندی ها و وزن های مختلف مثل زير

كيسه های پلی آميد 25 و 40 كيلوگرمی

كيسه های دو جداره مقوايی نچسب 25 و 40 كيلوگرمی

حلب و بشكه های 20 و 180 كيلو گرمی

آنالیز محصول

قير اكسيده شده 100 / 85

در بسته بندی ها و وزن های مختلف مثل زير

كيسه های پلی آميد 25 و 40 كيلوگرمی

كيسه های دو جداره مقوايی نچسب 25 و 40 كيلوگرمی

حلب و بشكه های 20 و 180 كيلو گرمی

آنالیز محصول

قير اكسيده شده 40 / 90

در بسته بندی ها و وزن های مختلف مثل زير

كيسه های پلی آميد 25 و 40 كيلوگرمی

كيسه های دو جداره مقوايی نچسب 25 و 40 كيلوگرمی

حلب و بشكه های 20 و 180 كيلو گرمی

آنالیز محصول

قير اكسيده شده 70 / 60

در بسته بندی ها و وزن های مختلف مثل زير

كيسه های پلی آميد 25 و 40 كيلوگرمی

كيسه های دو جداره مقوايی نچسب 25 و 40 كيلوگرمی

حلب و بشكه های 20 و 180 كيلو گرمی

آنالیز محصول

قير اكسيده شده 25 / 95

در بسته بندی ها و وزن های مختلف مثل زير

كيسه های پلی آميد 25 و 40 كيلوگرمی

كيسه های دو جداره مقوايی نچسب 25 و 40 كيلوگرمی

حلب و بشكه های 20 و 180 كيلو گرمی

آنالیز محصول

قير اكسيده شده 50 / 40

در بسته بندی ها و وزن های مختلف مثل زير

كيسه های پلی آميد 25 و 40 كيلوگرمی

كيسه های دو جداره مقوايی نچسب 25 و 40 كيلوگرمی

حلب و بشكه های 20 و 180 كيلو گرمی

آنالیز محصول

قير اكسيده شده 25 / 85

در بسته بندی ها و وزن های مختلف مثل زير

كيسه های پلي آميد 25 و 40 كيلوگرمی

كيسه های دو جداره مقوايی نچسب 25 و 40 كيلوگرمی

حلب و بشكه های 20 و 180 كيلو گرمی

آنالیز محصول

قير اكسيده شده 15 / 90

در بسته بندی ها و وزن هاي مختلف مثل زير

كيسه های پلي آميد 25 و 40 كيلوگرمی

كيسه های دو جداره مقوايی نچسب 25 و 40 كيلوگرمی

حلب و بشكه های 20 و 180 كيلو گرمی

آنالیز محصول